PROBUSCLUB ”EX-AKT”

Een probusclub bestaat uit mensen, die vanwege hun leeftijd niet of nauwelijks meer in hun vak actief zijn en regelmatig bij elkaar komen uit overwegingen van saamhorigheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Probus is een afkorting van PROfessional and BUSinessmen. Het idee, de formule, is in 1965 ontstaan in Engeland en heeft zich ruim over de wereld verspreid. Het gaat in het algemeen om regionale groepen van 20 tot 35 mensen, veelal bestaande uit alleen mannen maar er zijn ook gemengde clubs en clubs van alleen vrouwen.

Nederland telt meer dan 400 clubs, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn er vier. Voor meer informatie zie de website van Probus Nederland: www.probus-nederland.org

PROBUSCLUB ”EX-AKT” is in 1986 opgericht als een club voor mannen en dat is tot nu toe zo gebleven. Het aantal leden fluctueert van 30 tot 35.

De leden wonen in principe in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en hebben maatschappelijk relevante functies vervuld. De leeftijd van de leden varieert van 60 tot bijna 95 jaar met een gemiddelde van plm. 75 jaar.

Onze leden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, vrije beroepen, universiteit en andere beroepssectoren. Ze hebben doorgaans opleidingen genoten in chemie, (dier)geneeskunde, economie, rechten, theologie en diverse andere vakken.

De club komt eens per 14 dagen op woensdagmorgen bijeen in Nieuw Salem, De Lei 86, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg, vanaf 10.30 uur en de bijeenkomst eindigt met een gezamenlijke lunch tot plm. 13.30 uur.

Leden van onze club hebben een ruime belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen en gebeurtenissen in de samenleving, regionaal, landelijk en wereldwijd. Tijdens de bijeenkomsten worden voordrachten gehouden, door eigen leden, leden van andere probusclubs, maar ook door hiertoe uitgenodigde deskundigen. Soms zijn de behandelde onderwerpen gestoeld op ervaring uit het werkzame leven, soms valt over een nieuw ontstane specifieke belangstelling veel wetenswaardigs te vertellen. Interesse en betrokkenheid bij het onderwerp is dikwijls bijzonder groot. De lezing duur i.h.a. een uur.

Naast de 14-daagse lezingen zijn er twee excursies per jaar en soms feestelijkheden zoals de jaarlijkse barbecue en het nieuwjaarsdiner. Bij deze bijeenkomsten worden ook de partners uitgenodigd.

De saamhorigheid uit zich niet alleen in de gezamenlijke interesses en activiteiten, maar ook in de aandacht, die besteed wordt aan bijzondere omstandigheden van de andere leden, zoals ziektes.

Lid worden van Probus EX-AKT kan alleen na uitnodiging door het bestuur op aanbeveling van een van de leden.